Čakajte, prosím. Panoráma sa nahráva...


Nadmorská výška • wysokość n.p.m • Altitude above sea level: 531 m.n.m.
Dĺžka trasy • Długość trasy • Length of the route: 6,5 km
Najvyšší bod trasy • Najwyższy punkt trasy • Highest point of the route: 795 m.n.m.
Prevýšenie • Różnica wzniesień • Superelevation: 264 m.n.m.
Počet zastavení • Ilość punktów dydaktycznych • Number of stops: 10